PRIVACY

Impress Producties | Fotografie & Styling, Kerensa Sleven, hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan mij verstrekt. Ik ben tevens van mening dat het erg belangrijk is u te informeren over de manier waarop ik uw persoonlijke gegevens gebruik en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Ik raad u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door mij worden verzameld, hoe ik deze gegevens gebruik en hoe de gegevens worden beveiligd.

Waarom zou u persoonlijke gegevens aan Impress Producties | Fotografie & Styling verstrekken?

Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft mij de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden.

a. Ik kan contact met u opnemen, om u verder te informeren naar aanleiding van een door u gestelde aanvraag via het contactformulier.

b. Ik kan de door u aangevraagde informatie of bestelling aan u toesturen.

Aan wie kan Impress Producties gegevens verstrekken?

Het kan nodig zijn om uw gegevens aan derden te verstrekken, zodat ik een product of dienst kan leveren dat/die u bij mij heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens uitsluitend gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Ook geef ik persoonlijke gegevens vrij als ik door de wet daartoe verplicht wordt gesteld.

Verder zal Impress Producties uw gegevens nooit aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.

Impress Producties verkoopt of verstrekt nooit persoonlijke gegevens aan derden zodat zij persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

Verstuur ik ‘cookies' naar uw computer?

Mijn website maakt op dit moment geen gebruik van cookies.

Google Analytics

Mijn website maakt op dit moment geen gebruik van Google Analytics.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Ik erken mijn verantwoordelijkheid om de gegevens die u mij toevertrouwt te beveiligen. Impress Producties gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers en firewalls.

Welke rechten heeft u?

Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan mij hebt verstrekt, heeft het recht deze te wijzigen of te wissen. U dient hiervoor contact met mij op te nemen.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Impress Producties kunt u contact met mij opnemen.

Impress Producties | Fotografie & Styling

Witte Ring 59

1567 CG Assendelft

+31 (0)6 29 60 16 36

info@impressfotografie.nl

Tenslotte

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen rondom deze privacyverklaring kunt u ook aan mij stellen door het invullen van het CONTACTFORMULIER.